Attleboro Boys XC vs North Attleboro Boys XC

Attleboro Girls XC vs North Attleboro Girls XC

Attleboro Boys XC vs Franklin Boys XC

Attleboro Girls XC vs Franklin Girls XC

Attleboro Boys XC vs Mansfield Boys XC

Attleboro Girls XC vs Mansfield Girls XC

Attleboro Boys XC vs Taunton Boys XC

Attleboro Girls XC vs Taunton Girls XC

Attleboro Boys XC vs Taunton Boys XC

Attleboro Girls XC vs Taunton Girls XC