Tournament vs Foxboro Wrestling

Tournament vs Franklin Wrestling

Tournament vs Taunton Wrestling

Tournament vs Canton Wrestling (Copy)

Tournament vs Stoughton Wrestling (Copy)

Tournament vs Franklin Wrestling

Tournament vs Taunton Wrestling

Tournament vs Canton Wrestling (Copy)

Tournament vs Stoughton Wrestling (Copy)

Tournament vs Foxboro Wrestling