King Philip Boys XC vs Taunton Boys XC

King Philip Girls XC vs Taunton Girls XC

King Philip Boys XC vs Attleboro Boys XC

King Philip Girls XC vs Attleboro Girls XC

King Philip Boys XC vs Mansfield Boys XC

King Philip Girls XC vs Mansfield Girls XC

Franklin @ King Philip

Franklin @ King Philip

Mansfield @ King Philip

Mansfield @ King Philip