Stoughton Softball vs Norwood

Stoughton Baseball vs Brockton

Stoughton Baseball vs Sharon Baseball

Stoughton Baseball vs Mansfield Baseball

Stoughton Softball vs Foxboro Softball

Stoughton Softball vs Canton Softball

Stoughton Baseball vs Oliver Ames Baseball

Stoughton Softball vs Franklin Softball

Stoughton Softball vs Sharon Softball

Stoughton Baseball vs Sharon Baseball